Op het terrein van De Helleborus leven we off-grid. Onze compost toiletten en circulaire douches zijn (bewust) niet aan de riolering gekoppeld. Zo zijn we in staat onze afvalstromen op eigen wijze in te richten en zo bijvoorbeeld al het vuile water te hergebruiken door het op eigen land te filteren en op te slaan. Bijvoorbeeld bij het onderhouden van het bos en het kweken van ons voedsel (en ja daar maken we onze ontbijtjes en diners van). Zo besparen we duizenden en duizenden liters schoon kraanwater en ontlasten het milieu. En bij de tegenwoordig vaker voorkomende droogtes hebben we zo altijd een eigen, gegarandeerde watervoorraad op ons land. Door de douchende gasten wordt deze voorraad elke dag weer aangevuld en hebben zo altijd genoeg water voor de moestuin. Wat we niet hergebruiken bewaren we voor later. Speciaal voor dit doeleinde hebben we een diepe sloot gegraven direct naast het filter. Hier vangen we het gezuiverde water op totdat we het nodig hebben. Bij droogtes gebruiken we een pomp om onze moestuin te besproeien.

Horizontaal helofytenfilter

Horizontaal helofytenfilter


Ons vuilwaterfilter is een zogenaamd: “horizontaal helofytenfilter” (je hebt ook verticale filters). Bij het horizontale helofytenfilter blijft het afvalwater altijd onder de grond. Het komt niet in contact met de buitenlucht. Het water kan vanuit de douches zonder pomp, in het helofytenfilter stromen. Eerst stroomt het door 6 aan elkaar gekoppelde IBC tanks (onder de brug) Deze ‘septic tanks’ (van in het totaal 6.000 liter) dienen als voorfilters en zgn. bezinkput. Hier ontstaan bacterieculturen die de wat grotere stoffen eerst afbreken. Zware vuildeeltjes zullen door de zwaartekracht naar de bodem zakken en de wat lichtere stoffen verplaatsen zich naar de volgende tank. Het uiteindelijk te zuiveren licht vervuilde water stroomt in horizontale richting door de tanks naar het filtersubstraat.
Helofytenfilter De Helleborus

Helofytenfilter De Helleborus


Als je op de brug staat zie je een grote langgerekte ‘bak’ met oa zegge, lisdoddes, moerasspirea en andere planten. Deze zogenaamde ‘helofyten’ (aka de moerasplanten) nemen zuurstof op uit de lucht en brengen deze naar de wortels. Via de wortels wordt de zuurstof verdeeld in het helofytenfilter. Dit geeft de beste omstandigheden voor de bacteriën die het afvalwater zuiveren dor het te ‘eten’. Het vuile douchewater wordt dus zo gaandeweg gezuiverd terwijl het langs helofytenfilter stroomt. Het schone water wordt opgevangen in een buffersloot voor hergebruik tijdens droge perioden.